Bockning

Bockning är en bearbetningsmetod som innebär att plast formas genom böjande momentkrafter, genom både varm- och kallbockning. Vilken metod som är lämpligast är beroende på materialet och den önskade kvaliteten.

Bockning är en metod som kan användas till exempelvis rännor och konsoler samt reklamartiklar som försäljningsdisplayer och montrar. Metoden är vanligt förekommande i samband med verkstadsindustri, möbel- och inredningsindustri men även fordonstillverkning.

Varför Varmbockning?

Vid varmbockning värms plasten upp tills den blir mjuk. Bockningen sker omedelbart varpå plastdetaljen placeras i fixtur för svalning. Därefter bockas den och hålls fast under avkylning för en bibehållen form. Vid varmbockning skadas inte materialet och styrkan är lika stor som om materialet hade gjutits i samma form.

Det går att varmbocka alla typer av termoplast, men vissa typer är mer lämpliga än andra. Vanliga produkter framtagna med varmbockning är t.ex. skyltar och andra artiklar för reklamändamål samt kåpor och skydd.

Varför Kallbockning?

Kallbockning är en tillverkningsmetod som är snabbare och mer kostnadseffektiv än varmbockning. Kallbockning fungerar bara till vissa plaster som PC och PETG.

Vi hjälper er med val av metod.