CNC-bearbetning

Stegoplast hjälper kunden att välja rätt typ av CNC-bearbetning. När du vänder dig till Stegoplast Vakuumformning kan du räkna med att vi är flexibla och klarar av att utveckla din ritning eller prototyp till en färdig produkt. Vi talar ditt språk som vi sedan översätter till maskiner och operatörer. Fördelen med CNC-bearbetningen är snabba ledtider och hög kvalitet på slutprodukten. Vi har en hög kapacitet för CNC-bearbetning av plastdetaljer till verkstadsindustrin.

Varför CNC-bearbetning?

Repeternoggrannheten är mycket hög och ställtiden samt cykeltiden är kort.

Om CNC-bearbetning

CNC står för Computerized Numerical Control. Tekniken utvecklas ständigt och vi på Stegoplast ser till att följa utvecklingen genom att utveckla vår maskinpark. Vi har 4 st. femaxliga CNC-robotar.