Ultraljudssvetsning

Ultraljudssvetsning är en kostnadseffektiv och snabb metod för svetsning och sammanfogning av termoplaster. Men den kräver efterbearbetning. Ultraljudssvetsning är en ren metod som inte har några föroreningar i svetsen eller miljön. Metoden ger ingen överskottsvärme eller några ångor. Exempel på branscher där man använder ultraljudssvetsning är bilindustrin, medicintekniskt formgods samt livsmedels-, textil- och förpackningsindustrin.

Varför Ultaljudssvetsning?

Ultraljudssvetsning är en metod som är lämplig för höga produktionslinjer och har en mycket låg kapital- och underhållskostnad. Ultraljudssvetsning är en ren metod som inte har några föroreningar i svetsen eller miljön. Metoden ger ingen överskottsvärme eller några ångor.

Om Ultraljudssvetsning

Ultraljudssvetsning är en metod för svetsning och sammanfogning av termoplaster. Metoden kräver någon efterbearbetning. Med ultraljudssvetsning åstadkommer ultraljudet en lokal smältning av materialet vid fogstället och vibrationerna appliceras över den fog som ska svetsas. Uppvärmningen i fogarean som leder till smältning sker genom absorption av de mekaniska svängningarna.