Vakuumformning

Vakuumformning är en snabb, kostnadseffektiv och anpassningsbar metod för tillverkning av plastprodukter. Metoden har en låg initialinvestering gällande verktyg, material och bearbetning.

Vi är specialiserade på att tillverka produkter med hjälp av vakuumformning med våra 9 vakuumformningsmaskiner. Vi vakuumformar från väldigt små detaljer till en maxstorlek av 2 000 mm x 1 100 mm x 700 mm.

Varför vakuumformning?

Metoden är lämpad för mer komplexa produkter eftersom termoplaster ger möjlighet till sammanfogning, bockning, lackering och tryckning mm.
Vakuumformning är passande för alla typer av industrier, exempelvis kåpor till maskinindustrin, hytt och karosseridetaljer till olika fordon samt lampkupor för belysningsindustrin. Tillverkningsmetoden är också lämpad för snabb framtagning av prototyper, utfallsprover och korta serier.

Om vakuumformning

Metoden baseras på att termoplaster mjuknar och blir formbara vid uppvärmning. Den uppvärmda plasten sugs med hjälp av vakuum mot ett specialgjort aluminiumverktyg. Produkten formas efter verktygets struktur. varpå plasten bibehåller den önskade formen efter avkylning. Efter kylning, rensågning och gradning är produkten färdig, eller så går den vidare till efterbearbetning i en CNC-maskin