Stegoplast har både erfarenheten och kompetensen

Stegoplast Vakuumformning AB har mångårig erfarenhet och hög teknisk kompetens av plastbearbetning och formning av plastdetaljer till verkstadsindustrin. Vi arbetar med termoplaster som vi bearbetar med vakuumformning, CNC-bearbetning, stansning, varm- och kallbockning samt ultraljudssvetsning. Vi anpassar produkten efter kundens önskemål gällande mekaniska och kemiska egenskaper, ytfinish och färger.


Vår affärsidé

Med bas i vacuumformning ska Stegoplast leverera kundanpassade plastprodukter och emballagelösningar till industri, tillverkande företag och återförsäljare. Vi möter kunden med hög kompetens och fokus på kvalitet, effektivitet och hållbara lösningar.


En stark leverantör med en bred maskinpark

Våra kunder ger oss helhetsansvar och uppskattar vårt engagemang. Med vårt arbetssätt skapar vi långsiktiga relationer.

Vi är en idag en uppskattad och pålitlig leverantör till många väletablerade och ledande verkstadsindustrier i många branscher såväl i Sverige som i övriga Europa. Vi ser oss därför som en stark leverantör med en bred maskinpark.

Stegoplast Vacuumformning AB ligger i Nyköping med bekväm närhet till transporter av olika slag. Företaget har 18 anställda och startades av Göran Bjärle 1996. Sedan januari 2024 ägs och drivs företaget av Tony Rosendal.

100%

återvinningsbart material

Kvalitet

Stegoplast är från 9/12, 2020 certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Miljö

Stegoplast AB är från den 9/12, 2020 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Allt material vi använder är 100 % återvinningsbart och allt materialspill mal vi själva till granulat som returneras till våra skivleverantörer. Vi försöker alltid erbjuda miljöalternativ i form av återvunnen plast där det är möjligt, t ex i emballage.

All elektrisk energi vi använder i vår produktion kommer från förnybara källor. 

Vi använder inte några ämnen som kräver registrering i REACH-förordningen i vår produktion.

Miljöpolicy

Stegoplast ska bedriva ett aktivt och systematiskt miljöarbete med syftet att förebygga och minska påverkan på miljön från alla delar av vår verksamhet. Vi skall uppnå detta genom att:

  • Tillhandahålla produkter med hög miljömässig standard.
  • Identifiera, hantera och minimera miljörisker i den egna verksamheten.
  • Hushålla med råvaror och energi.
  • Återvinna för att uppfylla livscykelperspektivet
  • Klargöra alla medarbetares miljöansvar och säkerställa att var och en har den miljökompetens som erfordras för arbetsuppgiften.
  • Följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av samt agera för att uppfylla och överträffa våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar.

Vi brinner för att erbjuda en funktionell och estetisk formgivning för varje enskild plastprodukt.

Utveckling och produktion av kundanpassade lösningar är en betydande del av Stegoplast Vakuumformning AB:s verksamhet. Det är där vi utvecklar vår breda erfarenhet och ökar vår kompetens ytterligare. I vår tillverkning lägger vi stor vikt på precision och noggrannhet för att leverera högkvalitativa plastprodukter. Vi är kända för att vara idérika problemlösare som hjälper våra kunder att hitta effektiva lösningar på tekniska problem. Vi lyssnar och förstår våra kunder.


Stegoplast Composite har bytt namn till Nyköping Komposit AB och finns nu på www.nykopingkomposit.se

Gå vidare