Stansning

Stansning är en kostnadseffektiv metod som inte kräver någon efterbehandling. En fördel vid tillverkning av återkommande och stora serier. Vi på Stegoplast använder oss av stansverktyg anpassat för produkten, men tar även fram stansverktyg enligt kundens önskemål. Därefter producerar vi tidseffektivt de detaljer som ska levereras.

Användningsområdet för produkter tillverkade genom stansning är många och vi använder olika stansmaskiner i små storlekar upp till en maxstorlek av 1500mm X 1000mm  100 ton.

Varför Stansning?

Metoden är tidseffektiv och är lämplig för tillverkning av stora och återkommande serier av plastprodukter inom alla industrier och branscher. Stansverktygen har en låg kostnad.